Přejít na obsah
Ceník poplatků v Klubu
                          
                                      
Veškeré platby poukazujte na číslo účtu: 213004048/0300
Konstantní symbol je vždy 308

Ceník platný od 1.1.2014
částka
VS
Členský roční příspěvek:
600,-Kč
001
Rodinný člen:   
400,-Kč
001
Inzerce ve Zpravodaji: dle ceníku ve Zpravodaji
002
Bonitace:  
300,-Kč
003
Krycí list:
100,-Kč
004
Mikročipy, cena za kus:   
280,-Kč
005
Zápisné za 1 zapsané štěně:
 20,-Kč
055
Poplatek za krytí psem:   
100,-Kč
056
Kontrola vrhu včetně cestovného:
(KV 150 + 500 cesta)
650,-Kč
044
Klubová výstava: dle propozic  

006
Speciální výstava: dle propozic

007
Pracovní sraz: dle propozic

008
Čtečky mikročipů:
(zvýhodněná cena, pouze na objednávku)
111
Sponzorské dary: IČ Klubu: 750 970 87 (pro daňový odpis)
999
Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah