Přejít na obsah
Adresa Klubu
Fila Brasileiro Club CZ z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 - Chodov

IČ Klubu: 750 970 87
Číslo účtu: 213004048/0300
Výbor Klubu
předseda
Ing. Martin Vaněček
tel.: 602 292 181

poradce chovu
Hana Vaněčková
tel.: 724 223 039

pokladník
Ondřej Petráš
tel.: 602 567 259


Odvolací komise
Ing. Josef Mohelský
tel.: 602 419 989

Zdeněk Koštejn
tel.: 723 498 802

Bohumil Petřík
tel.: 732 846 212Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah