Přejít na obsah
Jak uchovnit psa/fenu
1. RTG
Nechte vyhotovit RTG snímky kyčlí a  loktů (vyhotovení snímků můžete nechat udělat v všech veterinářů, kteří  mají k tomuto vhodné vybavení). Věk psa musí být alespoň dokončených 18 měsíců.
Snímky necháte poslat na adresu našeho vyhodnocovatele:
MVDr. Lukáš Duchek
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – Stodůlky
tel. I. : 251 511 651
tel. II.: 251 617 564
fax : 251 511 649
mob : 775 688 637

2. ZKOUŠKA POVAHY
od 1.1.2011 je pro chovnost nutné  absolvování Zkoušky povahy s výsledkem alespoň VELMI DOBRÁ pro chovnost  „B“. Podrobný popis zkoušky a její hodnocení naleznete na hlavních  stránkách v sekci VÝSTAVY – test povahy. Zkoušky povahy se provádějí na  Klubových akcích, Pracovních srazech. Věk psa/feny by měl být  alespoň 15 měsíců.

3. BONITACE
Po té se u poradce chovu přihlásíte na  bonitaci. Klub provádí dvakrát ročně bonitace nových chovných jedinců.  Bonitace se provádějí zpravidla na jaře a na podzim. Pokud s uchovněním  spěcháte, je možné uspořádat mimořádnou bonitaci v předem dohodnutém  termínu (majitel psa/feny ovšem hradí náklady na dopravu Výboru Klubu na  místo bonitace a hradí i poplatek pro mezinárodního rozhodčího, který  bonitaci posuzuje).
Věk jedince pro bonitaci od dokončených 17ti měsíců –  zařazení do chovu od 18ti měcíců po vyhodnocení RTG.

4. PŘEREGISTRACE
týká se pouze psů, u fen se chovnost  potvrzuje při prvním vrhu štěňat současně se žádostí o přidělení  zápisních čísel pro štěňata.
K tomu je zapotřebí zaslat originál  průkazu původu na níže uvedenou adresu s písemnou žádostí o zapsání  chovnosti. Potvrzený rodokmen pak obdržíte poštou na dobírku se  zaplacením poplatku za ověření chovnosti.
Plemenná kniha ČMKJ

Lešanská 1176/2a
142 00 Praha 11
tel: 702 021 641
                                                                                                                                                                                                                        
                    Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah